90 18 40 97 post@amaaren.no

Uavhengig bygningskontroll

Ønsker du uavhengig vurdering av utførte arbeider kan jeg hjelpe til med det.

Er du i tvil om arbeidene er utført etter gjeldende forskrifter, manglende FDV dokumentasjon og lignende kan jeg hjelpe.

Jeg har sentral godkjenning for uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1.