90 18 40 97 post@amaaren.no

Radonmåling:

Salg av sporfilm, korttidsmåling av radon, rapportskriving, befaring og forslag til tiltak på redusering av radonnivået i boliger og arbeidsplasser.

Samarbeider med Oppdal Kommune med målinger i offentlige bygg i kommunen.

Tiltak:

Skadebegrensende tiltak og behjelpelig med å innhente tilbud og firma til å forestå arbeider.