90 18 40 97 post@amaaren.no

Konsulentoppdrag

Bistå ved eiendomsoverdragelser  – Garantibefaringer

Byggekontroll ved nybygg, oppussing, tilbygg og skadereparasjoner

Bistå ved anbuds utlysning og forhandlinger

Foreta uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1 på bygg som krever dette.

Undersøke om bygget er satt opp etter gjeldende forskrifter og krav.

Bistå med å fremskaffe beregninger der det er nødvendig og komme med forslag til utbedring.